Girls V v Pomperaug 09.23.17Boys V v New Fairfield 09.20.2017Boys V v Immaculate 09.11.17Boys JV v Immaculate 09.19.17South Kent Soccer 2017Boys V v Weston 09.15.17Boys JV v Weston 09.14.17Boys V v Brookfield 09.11.17Boys JV v Brookfield 09.11.17Boys V v Bethel 09.08.17